Rescue teams

Zoekt u ondersteuning bij gevaarlijk werk?

Bij werken in besloten ruimten en op hoogte is het een vereiste om voorbereid te zijn op calamiteiten. Werknemers kunnen in een benarde positie onwel worden of gewond raken. Voor dit soort noodsituaties moet uw bedrijf reddingsprocedures, -mensen en -middelen beschikbaar hebben. Dit is een lastige en kostbare verplichting.

Alert rescue teams
Alert heeft meerdere eigen rescue teams die op afroep beschikbaar zijn om gevaarlijke werkzaamheden op uw bedrijf te ondersteunen. Het inzetten van een Alert rescue team heeft veel voordelen. U beschikt altijd over een team van hoog gekwalificeerde reddingswerkers en u hoeft zelf niet te investeren in mensen en middelen.

Afhankelijk van het te dekken risico bestaan de teams uit drie tot vijf leden, waarvan één bevelvoerder. Samen met een veiligheidskundige inventariseert de bevelvoerder van te voren de aanwezige risico’s waarna het team alvast preventief maatregelen neemt om een mogelijke redding succesvol te kunnen uitvoeren.

Rescue teamleden
Alle teamleden hebben de gespecialiseerde opleidingen Advanced Confined Space Search & Rescue en First Responder afgerond. Ook zijn zij in het bezit van de certificaten Mangatwacht en Gasmeetdeskundige. Meerdere leden zijn ervaren brandweerlieden en dus breder inzetbaar. Het rescue team traint frequent op de meest complexe reddingsscenario’s.

De leden van onze rescue teams zijn tijdens hun inhuur gelijktijdig ook preventief in te zetten als mangatwacht, brandgatwacht, gasmeetdeskundige en/of Operationeel Veiligheidstoezichthouder.

Reddingsmiddelen
De Alert rescue teams maken gebruik van een eigen hulpverleningsvoertuig. Dit voertuig is volledig uitgerust met alle benodigde toegangs-, reddings- en medische hulpmiddelen. Onder andere stroppen, driepoten, takels, spalken en brancards. Bovendien is het team uitgerust met gasmeters, ademlucht toestellen, noodverlichting en communicatieapparatuur.

Vraag ons hoe wij uw bedrijf kunnen ondersteunen. Bel met één van onze specialisten!