Stralings- en gasmeetdeskundigen

Meten is weten én veilig!

Onze stralings- en gasmeetdeskundigen verzorgen metingen op basis van ioniserende straling. Daarnaast zijn zij inzetbaar voor het registreren en meten van o.a. aceton, benzeen, diesel, gasolie en hexaan.

Zij geven voorlichting en begeleiden bij complexe werkzaamheden het plan van aanpak. Advies over de juiste inzet van persoonlijke beschermingsgmiddelen (PBM’s) is hier onderdeel van.

Ook zijn deze deskundigen verantwoordelijk voor het vrijgeven voor eventueel extern reinigen van materialen, apparatuur, gereedschap en PBM’s. Belangrijk hierbij is het voorkomen van besmetting naar de omgeving.

Twijfelt u over het inzetten van deskundigen? Vraag ons om advies!