Adembescherming

Van levensbelang!

Alert geeft trainingen in het gebruik van (on)afhankelijke adembescherming.
Er zijn verschillende typen adembescherming:

  • hang-up saver
  • doorstroom systeem
  • ademhalingsautomaat

De cursus ademhalingsautomaten wordt afgerond met een certificaat. Voor de training werken met ademhalingsautomaten dient u voorafgaand een medische keuring te ondergaan.

Vraag naar de verschillen tussen typen adembescherming
en informeer naar mogelijke cursusdata!