VCA

150.000 mensen per jaar zijn betrokken bij een bedrijfsongeval!

Alert verzorgt VCA opleidingen op twee niveaus: VCA Basis, voor operationele werknemers en VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden), voor leidinggevenden op locaties waar VCA verplicht is.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld voor werknemers van alle bedrijven die werk uitvoeren met een verhoogd veiligheidsrisico. Denk hierbij aan werken in de bouw en de metaalindustrie, maar ook in de petrochemische, nautische en agrarische sector. Dienstverlenende bedrijven in de hiervoor genoemde sectoren vallen hier ook onder.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat werkgevers zorg moeten dragen voor een veilige werkomgeving. Met een VCA-diploma op zak weten uw collega’s hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Informeer welke VCA opleiding voor u geschikt is en naar mogelijke cursusdata!