Risico inventarisatie en evaluatie

Is mijn bedrijf hiertoe verplicht?

Het antwoord hierop is Ja. Ongeacht de grootte van uw bedrijf. Als u personeel in dienst heeft, ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers en er wordt in uw bedrijf minimaal 40 uur per week gewerkt, dan bent u volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om voor uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) op te stellen.

Uitzonderingen: de RIE verplichting geldt niet voor ZZP’ers. Organisaties waar minder dan 40 uur per week gewerkt wordt kunnen gebruik maken van de checklist gezondheidsrisico’s, dit is een verkorte versie van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bij het opstellen van een RIE gaat het om het volgens de Arbowet correct in kaart brengen van de aanwezige risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit is een ingewikkelde opgave.

Alert helpt u hierbij
Met de inzet van een Alert deskundige weet u zeker dat deze inventarisatie volgens de eisen van de Arbowet gebeurt. Onze medewerkers hebben de kennis en ervaring om de situatie binnen uw organisatie volgens de juiste richtlijnen te beschrijven, inclusief het eveneens verplichte plan van aanpak.

Wij zadelen u niet op met een standaard branche-exemplaar dat voor uw organisatie te mager is, of juist veel te zwaar. Met onze no-nonsense aanpak realiseren wij een maatwerk document waar u écht iets aan heeft.

Wij bieden een functioneel RI&E document op maat. Dit levert u meer op dan alleen het voldoen aan de wettelijke verplichting!